Câu hỏi 27: Làm thế nào để phân biệt được máy quét CCD và máy quét Laser

Trả lời:  Máy quét CCD cho tia sáng dày cỡ 1cm và quét tầm xa  dưới 8 inches (203 mm), thông thường chỉ khoảng 100mm, máy quét Laser cho ta tia quét rất mãnh khoảng vài mm và quét tầm xa có thể lên đến  8 inches hoặc hơn nữa (cỡ 12" trở lên)